YOMEDIA

Tính tiền điện mà bàn là và bếp điện sử dụng trong 1 tháng ?

bởi Mai Vàng 07/11/2018

Một bếp điện có ghi 220V-1000W và 1 bàn là có ghi 220V-500W biết rằng 1 ngày bếp điện sử dụng 4 giờ.bàn là sử dụng 2 giờ làm việc. Tính tiền điện mà bàn là và bếp điện sử dụng trong 1 tháng.Biết 1 số điện là 1000 đồng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Công suất điện của bếp điện:P=1000 W

  Điện năng tiêu thụ của bếp điện trong 1 ngày: A=Pt=1000x4=4000 Wh

  Điện năng tiêu thụ của bếp điện trong 1 tháng 30 ngày là: 4000x30=120000 Wh=120 kWh

  Công suất điện của bàn là:P=500 W

  Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 1 ngày: A=Pt=500x2=1000 Wh

  Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 1 tháng 30 ngày là: 1000x30=30000 Wh=30 kWh

  Tổng điện năng tiêu thụ của bàn là và bếp điện trong 1 tháng là: 30+120=150 kWh

  Số tiền điện phải trả là: 1000x150=150000 đồng

  (1 số điện hay 1 kí điện là nói 1kWh đấy bạn)

  bởi Trungg Việt 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA