Tính điện năng tiêu thụ của một bóng đèn huỳnh quang (220V -40W) ?

bởi Nguyễn Thị Thúy 07/11/2018

Một gia đình dùng một bóng đèn huỳnh quang (220V -40W) mỗi ngày sử dụng 4 giờ và một nồi cơm điện (220V - 600W) một ngày sử dụng 1 giờ

a) Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng trên trong tháng 4 năm 2014?

b) Tính giá tiền điện phải trả? Biết giá tiền điện là 2.000đồng/1KWh

Câu trả lời (1)

 • a)

  - Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng :

  A=p.t= (1.40).4 + (1.600).1= 760 (Wh)

  - Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng trong tháng 4 là:

  30.A= 30.760= 22800 (Wh)

  Đổi 22800 Wh= 228 Kwh

  b)

  Giá tiền điện phải trả là:

  2000.228= 456000 (đồng)

  bởi Nguyễn Trang 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan