YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

  • A. Fe, Mg, Al
  • B. Fe, Cu, Ag
  • C. Zn, Al, Ag
  • D. Li, Na, K

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các chất tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là Li, Na và K.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA