AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy phương pháp thu khí hiđro?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thu khí Hiđro bằng phương pháp đẩy nước hoặc đẩy không khí. Lưu ý: Vì khí Hiđro nhẹ nhất trong các khí nên phải úp ngược bình thu khí, 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>