YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Cao su là chất…., có tính chất đàn hồi, chịu được ăn mòi nên được dùng chế tạo lốp xe”

  • A. Thấm nước
  • B. Không thấm nước
  • C. Axit
  • D. Muối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cao su là chất không thấm nước, có tính chất đàn hồi, chịu được ăn mòi nên được dùng chế tạo lốp xe.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 115808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON