YOMEDIA

Hỏi đáp về Bài thực hành 7 - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 45 Dung dịch các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (10 câu):

NONE
 • Nguyễn Nam Khánh Cách đây 2 năm

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đường vào 150(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa:

  a) Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó

  b) Tính nồng độ % của dung dịch thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vào 200(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa:

  a)Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó

  b)Tính nồng độ % của dung dịch thu được

  19/12/2022 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Tran Chau Cách đây 5 năm

  Tính khối lượng BaCl2 cần thên vào 27 (g) dung dịch BaCl2 10% để được dung dịch BaCl2 25%

  20/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 5 năm

  bài 1 ;1

  1.Fe2O3+CO--->..........

  2.AgNO3+Al--->Al(NO3)3+.........

  3.HCl+CaCO3--->CaCl2+H2O+..........

  4.C4H10+O2--->CO2+H2O

  5.NaOH+FE2(SO4)3--->Fe(OH)3+Na2SO4

  6.FeS2+O2--->Fe2O3+SO2

  7.KOH+Al2(SO4)3--->K2SO4+Al(OH)3

  8.CH4+O2+H2O--->CO2+H2

  9.Al+Fe3O4--->Al2O3+Fe

  10.FexOy+CO--->FeO+CO2

  11.FeO+H2--->Fe+H2O

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 5 năm

  V.78:chia V lít hỗn hợp khí CO và H2 thành 2 phần bằng nhau.

  - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng O2,sau đó đẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong dư,thu được 20 g chất kết tủa trằng.

  - Dẫn phần thứ 2 đi qua bột CuO dư ,đun nóng , phản ứng xong thu được 19,2 g kim loại Cu

  a)viết PTHH của các phản ứng xảy ra

  b)xác định V(dktc)

  c) tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 5 năm

  V.77:khử 24g hỗn hợp Fe2O3và CuO bằng CO, thu được 17,6 g hỗn hợp 2 kim loại

  a)viết PTHH của các phản ứng sảy ra

  b) tính khối lượng mỗi kim loại thu được.

  c)tính thể tích khí CO(dktc) cần dùng cho sự khử hỗn hợp trên

  d)trình bày 1phương pháp hóa học vag 1 phương pháp vật lí để tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng Viết PTHHcủa phản ứng

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 5 năm

  V.76 :ngâm 1 lá kẽm nhỏ trong HCl.phản ứng song lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch ,rửa sạch ,lau khô,nhân thấy lá kẽm giảm 6,5 g so với trước phản ứng.

  a)viết PTHH của phản ứng trên

  b)tính thể tích khí hidro ở dktc

  c)tính khối lượng HCl tham gia phản ứng

  d)dung dịch chất nào lại sau phản ứng ?khối lượng của chất đó trong dung dịch là bao nhiêu ?

  -----------(câu d) bạn nào làm cũng được ko làm cũng được)------------

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 năm

  VI.30

  cho 3,9 g kali(K) tác dụng với 101,8 g nước. xảy ra phương trình:

  2K+2H2O------>2KOH+H2

  tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 5 năm

  VI.28

  hòa tan 4,7 g K2O vào 195,3 g nước .tính nồng độ phần trăm của dung dịch dịch thu được , biết quá trình hòa tan có phản ứng sau:

  K2O+H2O------>2KOH

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 5 năm

  Tính thể tích nước cần thêm vào dung dịch Mg(NO3)2 4M để được 300 (ml) dung dịch Al2(SO4)3 2,4M

  05/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 6 năm

  Nêu tác dụng và miêu tả bình điện phân?

  21/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON