YOMEDIA
NONE

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch dịch thu được

VI.28

hòa tan 4,7 g K2O vào 195,3 g nước .tính nồng độ phần trăm của dung dịch dịch thu được , biết quá trình hòa tan có phản ứng sau:

K2O+H2O------>2KOH

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • \(K_2O\left(0,05\right)+H_2O\left(0,05\right)\rightarrow2KOH\left(0,1\right)\)

  \(n_{K_2O}=\dfrac{4,7}{94}=0,05\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O\left(pứ\right)}=0,05.18=0,9\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2O\left(dư\right)}=195,3-0,9=194,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{KOH}=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%\left(KOH\right)=\dfrac{5,6}{5,6+194,4}.100\%=2,8\%\)

    bởi nguyen taan 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON