YOMEDIA
NONE

Tính thể tích khí CO(dktc) cần dùng cho sự khử hỗn hợp trên

V.77:khử 24g hỗn hợp Fe2O3và CuO bằng CO, thu được 17,6 g hỗn hợp 2 kim loại

a)viết PTHH của các phản ứng sảy ra

b) tính khối lượng mỗi kim loại thu được.

c)tính thể tích khí CO(dktc) cần dùng cho sự khử hỗn hợp trên

d)trình bày 1phương pháp hóa học vag 1 phương pháp vật lí để tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng Viết PTHHcủa phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a/ \(Fe_2O_3\left(0,5x\right)+3CO\left(1,5x\right)\rightarrow2Fe\left(x\right)+3CO_2\)

  \(CuO\left(y\right)+CO\left(y\right)\rightarrow Cu\left(y\right)+CO_2\)

  b/ Gọi số mol của Fe và Cu lần lược là x, y ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}56x+64y=17,6\\80x+80y=24\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,2.56=11,2\left(g\right)\\m_{Cu}=0,2.64=12,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  c/ \(n_{CO}=1,5.0,2+0,1=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CO}=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\)
  d/ Phương pháp hóa học: Cho hỗn hợp Cu, Fe vào HCl dư lọc lấy phần không tan ta thu được Cu.

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  Phương pháp vật lý: Dùng nam châm hút hết Fe từ hỗn hợp thu được Cu

    bởi Phương Ngọc 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON