YOMEDIA
NONE

Tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích

V.78:chia V lít hỗn hợp khí CO và H2 thành 2 phần bằng nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng O2,sau đó đẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong dư,thu được 20 g chất kết tủa trằng.

- Dẫn phần thứ 2 đi qua bột CuO dư ,đun nóng , phản ứng xong thu được 19,2 g kim loại Cu

a)viết PTHH của các phản ứng xảy ra

b)xác định V(dktc)

c) tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a/ Phần 1:

  \(2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\)

  \(2CO\left(0,2\right)+O_2\rightarrow2CO_2\left(0,2\right)\)

  \(CO_2\left(0,2\right)+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\left(0,2\right)+H_2O\)

  \(n_{CaCO_3}=\dfrac{20}{100}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  Phần thứ 2:

  \(CuO+CO\left(0,2\right)\rightarrow Cu\left(0,2\right)+CO_2\left(1\right)\)

  \(CuO+H_2\left(0,1\right)\rightarrow Cu\left(0,1\right)+H_2O\left(2\right)\)

  \(n_{Cu}=\dfrac{19,2}{64}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{Cu\left(2\right)}=0,3-0,2=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  Thể tích V là: \(V=2.\left(4,48+2,24\right)=13,44\left(l\right)\)

  c/ Phần trăm theo thể tích là:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CO}=\dfrac{0,2}{0,2+0,1}.100\%=66,67\%\\\%V_{H_2}=100\%-66,67\%=33,33\%\end{matrix}\right.\)

  Phần trăm theo khối lượng

  \(\left\{{}\begin{matrix}m_{CO}=0,2.28=5,6\\m_{H_2}=0,1.2=0,2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%CO=\dfrac{5,6}{5,6+0,2}.100\%=96,55\%\\\%H_2=100\%-96,55\%=3,45\%\end{matrix}\right.\)

    bởi Mai Thị Diễm Thúy 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON