YOMEDIA
ZUNIA12

Cho biết cách tính khối lượng dung dịch?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Các cách tính khối lượng của dung dịch:

  Cách 1: Tính khối lượng dung dịch khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung môi.

  mdd = mct + mdm

  Trong đó: + mdd là khối lượng dung dịch (g).

  + mct là khối lượng chất tan (g).

  + mdm là khối lượng dung môi (g).

  Ví dụ: Hòa tan 10 g muối NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được.

  Giải

  Theo đề bài ta có: mct = 10 g, mdm = 40 g

  Khối lượng dung dịch muối là: mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50 g

  Nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được:

  Cho biết cách tính khối lượng dung dịch

  Cách 2: Tính khối lượng dung dịch khi biết khối lượng chất tan có trong dung dịch và nồng độ phần trăm của dung dịch.

  Cho biết cách tính khối lượng dung dịch

  Trong đó:

  + mdd là khối lượng dung dịch (g)

  + mct là khối lượng chất tan có trong dung dịch (g).

  + C% là nồng độ % của dung dịch.

  Ví dụ: Hòa tan 4 gam NaCl vào nước được dung dịch NaCl 10%. Tính khối lượng dung dịch thu được sau khi pha.

  Hướng dẫn:

  Cho biết cách tính khối lượng dung dịch

  Cách 3: Tính khối lượng dung dịch khi biết khối lượng riêng và thể tích dung dịch.

  mdd = Vdd.d

  Trong đó:

  mdd là khối lượng dung dịch (g)

  Vdd là thể tích dung dịch (ml)

  d là khối lượng riêng của dung dịch (g/ml)

  Ví dụ:

  Tính khối lượng của 100 ml dung dịch H2SO4, biết khối lượng riêng của dung dịch là d = 1,83 g/ml.

  Hướng dẫn:

  Khối lượng dung dịch là:

  mdd = Vdd.d = 100.1,83 = 183 g.

    bởi Ánh tuyết 08/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON