Hỏi đáp về Tính chất của etanol, glixerol và phenol - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 43 Ancol​​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (1 câu):