Bài tập 1 trang 30 SGK GDCD 8

Giải bài 1 tr 30 sách GK GDCD LỚP 8

Hãy nêu những ví dụ biểu hiện lao động tự giác và sáng tạo (hoặc lao động thiếu tự giác, thiếu sáng tạo) trong xã hội mà em biết.

Gợi ý trả lời bài 1

Những biểu hiện lao động tự giác là sáng tạo:

  • Tự giác học tập, làm bài tập.
  • Thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường.
  • Có kế hoạch rèn luyện của bản thân.
  • Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động.
  • Nghiêm khắc sửa chữa sai lầm.

Những biểu hiện không tự giác, thiếu sáng tạo:

  • Có lối sống tự do, cá nhân, cẩu thả.
  • Ngại khó, ngại khổ.
  • Lười suy nghĩ, gặp chăng hay chớ.
  • Thiếu trách nhiệm với bản thân xã hội, gia đình.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 30 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ