Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 14 Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Bài tập trắc nghiệm GDCD 6 Bài 14 về Thực hiện trật tự, an toàn giao thông online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa tốt
  • B. Phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều
  • C. Dân số tăng nhanh
  • D. Tất cả các đáp án trên
  • A. Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.
  • B.  Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.
  • C. Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng. 
  • D. Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen
  • A. Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng
  • B. Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen
  • C. Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu vàng
  • D. Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng
  • A. Đường, cầu đường bộ
  • B. Hầm đường bộ, bến phà đường bộ
  • C. Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình khác
  • D. A, B
  • A. Vạch chỉ phân chia làn đường, vị trí hướng đi, vị trí dừng lại
  • B. Vị trí dừng và vị trí trên đường
  • C. Vạch chỉ vị trí hướng đi là vị trí dừng
  • D. A, B đúng