YOMEDIA

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 8

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm và sự phân bố các loại đất chính ở Việt Nam.

Nhóm đất Chiếm tỉ lệ (%) Đặc tính của đất Sự phân bố
Đất feralit

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Đất bồi tụ phù sa, sông, biển

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Đất mùn núi cao

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nhóm đất Chiếm tỉ lệ (%) Đặc tính của đất Sự phân bố
Đất feralit

65%

- Chua, nghèo mùn, nhiều sét.

- Có màu đỏ, vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm

- Đất dễ bị xấu đi (ong hóa)

Phân bố hầu khắp cả nước, trên miền đồi núi thấp, đá vôi, đá bazan.

Đất bồi tụ phù sa, sông, biển

24%

- Rất phì nhiêu, dễ canh tác.

- Đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn.

Phân bố chủ yếu ở các đồng bằng lớn, nhỏ từ bắc vào nam.

Đất mùn núi cao

11%

- Giàu mùn, tơi xốp, rất phì nhiêu

Trên vùng núi cao, dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới núi cao.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA