RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 143 SGK Địa lý 8

Giải bài 3 tr 143 sách GK Địa lớp 8

Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo bảng số liệu (SGK trang 143). Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của các trạm đã cho.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vẽ biểu đồ: (trạm Hà Hội)

Câu 3 SGK Địa lý 8 trang 143

Tương tự như thế, các em vẽ hai trạm còn lại (Hà Giang, Lạng Sơn).

  • Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của các trạm đã cho:
    • Trạm Hà Nội: nhiệt độ trung bình năm là 23,5°C; tổng lượng mưa năm của trạm là 1676mm.
    • Trạm Lạng Sơn: nhiệt độ trung bình năm là 21,3°C; tổng lượng mưa năm của trạm là 1400mm.
    • Trạm Hà Giang: nhiệt độ trung bình năm là 22,5°C; tổng lượng mưa năm của trạm là 2362 mm.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 143 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1