ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 135 SGK Địa lý 8

Giải bài 2 tr 135 sách GK Địa lớp 8

Những nguyên nhân nào làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta?

- Chiến tranh hủy diệt.

- Khai thác quá mức phục hồi.

- Đốt rừng làm nương rẫy.

- Quản lí bảo vệ kém.

- Cả bốn nguyên nhân trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cả bốn nguyên nhân trên làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta.

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 135 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1