Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á - Địa lý 8

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Chúng ta đã biết nền kinh tế của các nước châu Á phát triển không đồng đều song từ cuối thế kỉ XX nhìn chung các nước đều đã đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều nước đã đạt được những thành tựu to lớn. Để hiểu rõ hơn các em cùng tìm hiểu điều đó trong bài: Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Tóm tắt lý thuyết

1. Nông nghiệp

 • Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp.
 • Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đều:
  • Có hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau:
   • Khu vực khí hậu gió mùa với nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
   • Khu vực khí hậu lục địa nông nghiệp chậm phát triển.
 • Sản xuất lương thực chủ yếu là lúa nước ở nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt nam đã đạt nhiều kết quả vượt bậc từ những quốc gia thiếu lương thực nay trở thành các quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

Hình 8.1. Lược đồ phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Á

(Hình 8.1. Lược đồ phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Á)

Hình 8.2. Biểu đồ tỉ lệ sản lượng lúa gạo của một số quốc gia châu Á so với thế giới (%) năm 2003

(Hình 8.2. Biểu đồ tỉ lệ sản lượng lúa gạo của một số quốc gia châu Á so với thế giới (%) năm 2003)

2. Công nghiệp

 • Được ưu tiên phát triển:
  • Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu.
  • Công nghiệp phát triển không đồng đều ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là các nước công nghiệp có trình độ phát triển cao.

3. Dịch vụ 

 • Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là những nước có dịch vụ phát triển cao.

Ngành kinh tế

Nhóm nước

Tên các nước và vùng lãnh thổ

Nông nghiệp

Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực.

Trung Quốc, Ấn Độ

Các nước xuất khẩu nhiều gạo

Thái Lan, Việt Nam

Công nghiệp

Cường quốc công nghiệp.

Nhật Bản

Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.

Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

Bài tập minh họa

Câu hỏi: Thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?

Trả lời: 

 • Sản lượng lúa gạo của toàn bộ châu lục rất cao,chiếm tới 93% sản lượng lúa gạo thế giới.
 • Hai nước có số dân đông nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc và Ấn Độ trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực thì nay đã đủ dùng và còn thừa để xuất khẩu.
 • Một số nước như Thái Lan, Việt Nam không những đủ lương thực mà hiện nay còn là những nước xuất khẩu gạo thứ nhất và thứ hai trên thế giới.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được các nội dung kiến thức sau:

 • Tình hình kinh tế của các nước châu Á về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ như thế nào. 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tham khảo bài học tiếp theo: Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn