Bài 22: Việt Nam - Đất nước, con người - Địa lý 8

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Việt Nam - Đất nước, con người giúp các em tìm hiểu vị trí địa lý của nước ta trên bản đồ thế giới và quá trình phát triển của nước ta như thế nào. 

Tóm tắt lý thuyết

1. Việt Nam trên bản đồ thế giới

 • Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.
 • Việt Nam gắn liền với lục địa Á- Âu và trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có chung biển Đông một bộ phận của Thái Bình Dương.
 • Việt Nam là bộ phận trung tâm tiêu biểu cho khu vực Đông Nam Á về mặt tự nhiên- văn hoá- lịch sử.
 • Tự nhiên: tính chất nhiệt ẩm gió mùa
 • Lịch sử: Việt Nam có lá cờ đầu trong khu vực chống thực dân Pháp, Nhật, Mỹ giành độc lập dân tộc.
 • Văn hoá: Việt Nam có nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc, gắn bó với khu vực.

2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển

 • Xây dựng đất nước từ điểm xuất phát thấp do chịu ách đô hộ của thực dân, đế quốc.
 • Công cuộc xây dựng đất nước do Đảng phát động đã thu được nhiều thành tựu to lớn.
 • Nông nghiệp: Liên tục phát triển không những đủ cung cấp nhu cầu của nhân dân mà còn xuất khẩu.
 • Công nghiệp: đã từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ nhất là các ngành then chốt.

Khai thác dầu mỏ ở Bạch Hổ

(Khai thác dầu mỏ ở Bạch Hổ)

 • Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lý theo hướng kinh tế thị trường.

Bảng số liệu về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành của Việt Nam qua các năm (Đơn vị: %)

(Bảng số liệu về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành của Việt Nam qua các năm (Đơn vị: %))

 • Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

3. Học địa lí Việt Nam như thế nào

 • Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập trong sách giáo khoa.
 • Làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tầm tư liệu, khảo sát thực tế, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch…
 • Khai thác tối các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu… trong sách giáo khoa.

Lời kết

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Việt Nam - Đất nước, con người ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Việt Nam - Đất nước, con người có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 44: Thực hành Tìm hiểu địa phương

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn