Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 22 Việt Nam - Đất nước, con người

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta bắt đầu vào năm: 

  • A. 1978
  • B. 1986
  • C. 1990
  • D. 1996
 • Câu 2:

  Việt Nam hiện nay: có

  • A. 60 tỉnh, thành phố, 4 thành phố Trung ương
  • B. 63 tỉnh, thành phố, 4 thành phố Trung ương
  • C. 64 tỉnh, thành phố, 3 thành phố Trung ương
  • D. 54 tỉnh, thành phố, 4 thành phố Trung ương
 • Câu 3:

  Đâu không phải là nông sản nhiệt đới của nước ta: 

  • A. Chè
  • B. Cao su
  • C. Cafe
  • D. Lúa gạo
 • Câu 4:

  Ngành sản xuất nông nghiệp nước ta luôn chủ động phòng chóng thiên tai vì: 

  • A. Hệ thống đê điều chưa kiên cố
  • B. Khí hậu nước ta ôn hòa
  • C. Nước ta có nhiều thiên tai, thời tiết diễn biến rất phức tạp
  • D. Nước ta có hai mùa khí hậu khác nhau
 • Câu 5:

  Trên đất liền nước ta không tiếp giáp với nước nào? 

  • A. Lào
  • B. Campuchia
  • C. Trung Quốc
  • D. Thái Lan

Được đề xuất cho bạn