YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 80 SGK Địa lý 8

Giải bài 3 tr 80 sách GK Địa lớp 8

a, Hoàn thành biểu đồ

b, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về sự chuyển biến có cấu kinh tế theo ngành của nước ta từ 1990 đến 2007

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a. 

b, Nhận xét:

  • Qua các biểu đồ, ta thấy cơ cấu kinh tế theo ngành của chúng ta đã thay đổi tương đối rõ rệt trong giai đoạn 1990-2007. Cụ thể:
    • Tỷ trọng các ngành trong GDP Vn thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng ngành Nông nghiệp và tăng dần tỉ trọng các ngành Công nghiệp và Dịch vụ.
    • Vì vậy điều này phù hợp với xu thế phát triển thế giới và đường lối chính sách nhằm CNH-HĐH của Đảng và chính phủ đã đề ra.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 80 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON