ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 80 sgk Địa Lí 8

Bài tập 1 tr 80 sgk Địa Lí 8

 Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001- 2010 của nước ta là gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 80 sgk Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1