ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 3 Tỉ lệ bản đồ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 3 về Tỉ lệ bản đồ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1