• Câu hỏi:

  Nếu tỉ lệ bản đồ 1: 6 000 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là:

  • A. 3000km
  • B. 30km
  • C. 300km
  • D. 3km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  5 cm X 6 000 000 = 30 000 000 cm = 300 km.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC