Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 19 Khí áp và gió trên trái đất

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai khí áp: 

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
 • Câu 2:

  Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai áp thấp: 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 3:

  Đai áp thấp "T" nằm ở vĩ độ bao nhiêu: 

  • A. 00, 600
  • B. 00, 300
  • C. 00, 900
  • D. 300, 900
 • Câu 4:

  Đai áp cao chữ C nằm ở bao nhiêu độ

  • A. 300, 900
  • B. 00, 300
  • C. 00, 600
  • D. 00, 900
 • Câu 5:

  Không khí luôn luôn chuyển động từ: 

  • A. Nơi áp thấp về nơi áp cao
  • B. Biển vào đất liền
  • C. Nơi áp cao về nơi áp thấp
  • D. Đất liền ra biển
 • Câu 6:

  Gio Tín Phong còn được gọi là gió gì? 

  • A. Gio núi - thung lũng
  • B. Gio Phơn 
  • C. Gio Mậu Dịch
  • D. Gio Đông cực

Được đề xuất cho bạn