YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 6 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 6

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng hay sai của các câu sau:

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

☐ Đúng                                  ☐ Sai

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

☐ Đúng                                   ☐ Sai 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

☒ Đúng                                  ☐ Sai

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

☒ Đúng                                  ☐ Sai

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON