YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 4 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

- Từ A đến B là ....................mét

- Từ A đến C là.....................mét

- Từ E đến D là ....................mét

- Từ G đến H là.....................mét 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Từ A đến B là 670 mét

- Từ A đến C là 900 mét

- Từ E đến D là 520 mét

- Từ G đến H là 320 mét

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON