ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 34 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 34 sách GK Địa lớp 6

Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

- Trên Trái Đất có những lục địa nào?

- Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

- Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Trên Trái Đất có 6 lục địa:

  • Lục địa Á-Âu.
  • Lục địa Phi.
  • Lục địa Bắc Mĩ.
  • Lục địa Nam Mĩ.
  • Lục địa Nam Cực.
  • Lục địa Ô-xtrây-li-a.

Lục địa Á - Âu có diện tích lớn nhất, nằm ở nửa cầu Bắc.

Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất, nằm ở nửa cầu Nam.

Các lục địa hoàn toàn nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Nam Cực, Ô-xtrây-li-a.

Các lục địa hoàn toàn nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á-Âu, Bắc Mĩ.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 34 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON