AMBIENT

Bài tập 4 trang 35 SGK Địa lý 6

Giải bài 4 tr 35 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

- Tên của bốn đại dương trên thế giới.

- Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

- Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Giả sử diện tích bề mặt Trái Đất là 510 km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm 70,8%(361 triệu km2).
  • Tên của bốn đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.
  • Đại dương có diện tích lớn nhất là Thái Bình Dương.
  • Đại dương có diện tích nhỏ nhất là Bắc Băng Dương.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 35 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>