YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 39 Đèn huỳnh quang

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 39 về Đèn huỳnh quang online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Không có hiện tượng nhấp nháy.  
  • B. Không cần mồi phóng điện.  
  • C. Hiệu suất phát quang cao ( 20 -> 25 % ) 
  • D. Hiệu suất phát quang thấp ( khoảng 5 -> 6 %)  
  • A. Có hiện tượng nhấp nháy
  • B. Không cần mồi phóng điện
  • C. Tuổi thọ cao ( khoảng 8000h ) 
  • D. Hiệu suất phát quang cao
  • A. Thân đèn
  • B. Bóng đèn
  • C. Đuôi đèn
  • D. Đáp án A hoặc B
  • A. Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh quang lớn gấp khoảng 5 lần so với đèn sợi đốt.
  • B. Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh quang lớn gấp khoảng 4 lần so với đèn sợi đốt.
  • C. Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh quang lớn gấp khoảng 3 lần so với đèn sợi đốt.
  • D. Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh quang lớn gấp khoảng 2 lần so với đèn sợi đốt.
  • A. Hiệu suất phát quang của đèn compac huỳnh quang gấp khoảng 5 lần đèn sợi đốt
  • B. Hiệu suất phát quang của đèn compac huỳnh quang gấp khoảng 4 lần đèn sợi đốt
  • C. Hiệu suất phát quang của đèn sợi đốt gấp khoảng 5 lần đèn compac huỳnh quang
  • D. Hiệu suất phát quang của đèn sợi đốt gấp khoảng 4 lần đèn compac huỳnh quang
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON