YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chấn lưu điện tử thường được đặt trong bộ phận nào ? 

  • A. Thân đèn
  • B. Bóng đèn
  • C. Đuôi đèn
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Chấn lưu được đặt trong đuôi đèn.
  RANDOM

Mã câu hỏi: 17590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA