• Câu hỏi:

  Đèn huỳnh quang không có đặc điểm nào dưới đây ? 

  • A. Có hiện tượng nhấp nháy
  • B. Không cần mồi phóng điện
  • C. Tuổi thọ cao ( khoảng 8000h ) 
  • D. Hiệu suất phát quang cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đặc điểm của đèn huỳnh quang:  

  • Cần mồi phóng điện ( chấn lưu điện từ hoặc tắc te )  

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC