AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về đèn huỳnh quang? 

  • A. Không có hiện tượng nhấp nháy.  
  • B. Không cần mồi phóng điện.  
  • C. Hiệu suất phát quang cao ( 20 -> 25 % ) 
  • D. Hiệu suất phát quang thấp ( khoảng 5 -> 6 %)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Hiệu suất phát quang cao ( 20 -> 25 % ) 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>