YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 12 Thực hành - Đọc bản vẻ chi tiết đơn giản có ren

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 12 về Thực hành- Đọc bản vẻ chi tiết đơn giản có ren online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON