• Câu hỏi:

  Côn có ren có đặc điểm hình dạng nào dưới đây ?

  • A. Nửa hình trụ có lỗ ren ở giữa.
  • B. Hình nón cụt có lỗ ren ở giữa.
  • C. Hình trụ đứng có lỗ ren ở giữa.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đặc điểm hình dạng: Hình nón cụt có lỗ ren ở giữa.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC