• Câu hỏi:

  Hình chiếu nào được sử dụng trong bản vẽ chi tiết côn có ren? 

  • A. Hình chiếu đứng
  • B. Hình chiếu cạnh
  • C. Hình chiếu bằng
  • D. Đáp án A, B,C 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Hình chiếu cạnh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC