ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Bài thực hành - Đọc bản vẻ chi tiết đơn giản có ren - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 12 Bài thực hành - Đọc bản vẻ chi tiết đơn giản có ren từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (1 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1