ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 7 Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Nội dung các câu hỏi Trắc nghiệm bài thực hành về Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật dưới đây sẽ xoay quanh đến quy trình cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật. Mời các em cùng thử sức mình nhé. Chúc các em học tốt!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 1 khuy
  • B. 2 khuy
  • C. 3 khuy
  • D. 4 khuy 
  • A. 1 chữ nhật hình lớn
  • B. 2 hình chữ nhật lớn
  • C. 1 hình chữ nhật lớn, 2 hình chữ nhật nhỏ
  • D. 1 hình chữ nhật lớn, 1  hình chữ nhật nhỏ
   
   
  • A. Bìa tâp, giấy lọ, bàn căng
  • B. Vải trắng
  • C. Kim, chỉ, nút
  • D. Bìa tâp, giấy lọ, bàn căng, vải trắng, kim, chỉ, nút
  • A. Vẽ mẫu thêu
  • B. Vẽ mẫu thêu trên giấy lọ
  • C. Vẽ mẫu thêu trên giấy lọ, dùng bàn căng
  • D. Thêu theo ý thích
  • A. Khâu thường
  • B. Khâu mũi đột mau
  • C. Khâu vắt hoặc khâu thường
  • D. Khâu vắt hoặc mũi đột mau
 

 

 

YOMEDIA
1=>1