• Câu hỏi:

  Các chi tiết của vỏ gối gồm các hình chữ nhật:

  • A. 1 chữ nhật hình lớn
  • B. 2 hình chữ nhật lớn
  • C. 1 hình chữ nhật lớn, 2 hình chữ nhật nhỏ
  • D. 1 hình chữ nhật lớn, 1  hình chữ nhật nhỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC