ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khâu viền nẹp hai mảnh mặt dưới vỏ gối:

  • A. Khâu thường
  • B. Khâu mũi đột mau
  • C. Khâu vắt hoặc khâu thường
  • D. Khâu vắt hoặc mũi đột mau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11276

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON