ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 về Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1