ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở - Công nghệ 6

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 6 Bài 9 Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (5 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1