YOMEDIA
ZUNIA12

Câu hỏi 2 trang 20 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 2 trang 20 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát Hình 3.2 và trả lời các câu hỏi dưới đây:

- Hệ thống điều khiển và các đồ dùng điện tự động trong ngôi nhà thông minh giúp ích cho con người?

- Việc giám sát hoạt động của các đồ dùng điện trong nhà bằng điện thoại thông minh có thể giúp ích cho con người trong những trường hợp nào?

- Việc sử dụng hệ thống đón gió và ánh sáng mặt trời khiến ngôi nhà thông minh có ưu điểm gì so với ngôi nhà thông thường?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Hệ thống điều khiến và các đô dùng điện tự động giám sát các hoạt động của đồ dùng điện bằng điện thoại thông minh, tránh bị hỏng, cháy, nổ và tiết kiệm năng lượng

Lời giải chi tiết

- Hệ thống điều khiến và các đô dùng điện tự động trong ngôi nhà thông minh giúp ích cho con người là:

+ Có thể cài đặt các chương trình đồ dùng điện ở trong nhà. 

+ Giám sát các hoạt động của đồ dùng điện bằng điện thoại thông minh. 

+ Sử dụng pin năng lượng mặt trời.

- Việc giảm sát hoạt động của các đỗ dùng điện trong nhà bằng điện thoại thông minh có thể giúp ích cho con người trong những trường hợp: bị hỏng, cháy, nổ.

- Việc sử dụng hệ thống đón gió và ánh sáng mặt trời khiến ngôi nhà thông mình có ưu điểm: Tiết kiệm năng lượng, tức là tận dụng tối đa năng lượng tử gió tự nhiên và ánh sáng mặt trời.

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Câu hỏi 2 trang 20 Công nghệ 6 SGK Chân trời sáng tạo HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON