ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 118 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 1 trang 118 Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn.

- Theo chất làm mát có hai hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát bằng nước, hệ thống làm mát bằng không khí.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 118 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1