Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian nào? 

  • A. Từ năm 1884 đến 1913.    
  • B. Từ năm 1885 đến 1895.
  • C. Từ năm 1885 đến 1913.     
  • D. Từ năm 1884 đến 1895
 • Câu 2:

  Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

  • A.  Công nhân.    
  • B. Nông dân
  • C. Các dân tộc sống ở miền núi
  • D.  Nông dân và công nhân. 
 • Câu 3:

  Yên Thế thuộc địa phận của tỉnh nào?

  • A. Bắc Giang.     
  • B.  Bắc Ninh.       
  • C. Hưng Yên.      
  • D. Thanh Hóa
 • Câu 4:

  Đến năm 1891, từ Yên Thế, nghĩa quân mở rộng hoạt động sang vùng nào?

  • A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng
  • B.  Phủ Lạng Thương
  • C.  Tiên Lữ (Hưng Yên),
  • D.  Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương.
 • Câu 5:

  Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

  • A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu.
  • B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
    
  • C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
  • D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.
 • Câu 6:

  Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

  • A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập.
  • B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp.
  • C. Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
  • D.  Tất cả các câu trên đều đúng.
 • Câu 7:

  Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

  • A. Thể hiện tính dân tộc yêu nước sâu sắc
  • B.  Là phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. Phong trào mang tính chất bảo vệ dân tộc.
  • D.  Phong trào mang tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
 • Câu 8:

  Ý nghĩa lịch sử cơ bản nhất trong phong trào chống Pháp của đồng bào các dân tộc miền núi?

  • A. Phong trào nổ ra kịp thời, phát triển mạnh mẽ.
  • B.  Phong trào biểu hiện ý chí kiên cường của các dân tộc anh em.
  • C.  Phong trào kế tục xứng đáng truyền thống yêu nước của tổ tiên.
  • D.  Khẳng định sức mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.
 • Câu 9:

  Đồng bào Thải ở Sơn La, Yên Bái đã phục kích địch ở nhiều nơi dưới sự lãnh đạo của ai?

  • A. Nông Văn Quang, cầm Văn Thanh.
  • B. Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành
  • C. Đèo Văn Trì, Cầm Văn Hoan.
  • D. Hà Vãn Mao, Hà Quốc Thượng.
 • Câu 10:

  Ở Nam Kì, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc.

  • A. Mường, Thái.
  • B. Khơ-me, Mông
  • C. Thượng, Khơ-me, Xtiêng.  
  • D. Thượng, Xtiêng, Thái.

Được đề xuất cho bạn