YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng là?

  • A. Cân bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn 
  • B. Chịu được nhiệt độ cao
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng là:

  - Cân bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn

  - Chịu được nhiệt độ cao 

  Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 237514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON