YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi sử dụng bàn là cần lưu ý?

  • A. Sử dụng đúng điện áp định mức 
  • B. Khi đóng điện không để mặt đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo
  • C. Đảm bảo an toàn về điện và nhiệt 
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi sử dụng bàn là cần lưu ý:

  - Sử dụng đúng điện áp định mức

  - Khi đóng điện không để mặt đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo

  - Đảm bảo an toàn về điện và nhiệt .

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 237504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON