YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số liệu kĩ thuật của động cơ điện một pha có?

  • A. Điện áp định mức 
  • B. Công suất định mức
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số liệu kĩ thuật của động cơ điện một pha có:

  - Điện áp định mức

  - Công suất định mức 

  Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 237539

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON