YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì? 

  • A. Nền kinh tế không có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.
  • B. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao.
  • C. Nền kinh tế bị phụ huộc nhiều vào xuất, nhập khẩu. 
  • D. Nền kinh tế có quy mô nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích : Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới và có ảnh hưởng mạnh đến các nước, khu vực khác trên thế giới. Tính chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp – nông nghiệp đạt trình độ cao.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON