YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xem hình dưới đây, cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng?

  (1)- Số (I) biểu thị cho con đường chất nguyên sinh – không bào.

  (2)- Số (II) biểu thị cho con đường thành tế bào – gian bào.

  (3)- (a) là các tế bào vỏ.        

  (4)- (b) là các tế bào nội bì.

  (5)- (c) có chức năng dẫn truyền các chất hữu cơ từ lá xuống rễ.

  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON