YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào quyết định sự khuếch tán của các ion từ đất vào rễ  

  • A. Thoát hơi nước qua lá.                
  • B. Sự chênh lệch nồng độ ion đất – rễ.
  • C. Trao đổi chất của rễ.                 
  • D. Nhu cầu ion của cây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON